Consolidarea grinzilor din beton armat cu cămăşuieli pe patru laturi

Operatii tehnologice
1. Se îndepărtează tencuiala de pe feţele laterale, de pe fundul grinzii, precum şi de la partea inferioară a plăcii pe cca. 200 mm alăturat grinzii, de o parte si de alta a ei şi pe toata lungimea acesteia.
2. Se îndepărtează finisajul (pardoseala, tencuiala etc.) de Ia partea superioară a grinzii pe o lăţime cu cea. 200 mm mai mare ca cea a grinzii (cea. 100 de o parte şi de alta a grinzii) şi pe toată lungimea acesteia.
3. Cu spiţul şi ciocanul sau cu pickhammerul se sparge placa de beton şi se creează nişte goluri străpunse, având dimensiunile în plan de cca. 100 x 250 mm, amplasate de o parte şi de alta a grinzilor şi la distanţa interax, în lungul grinzii, de cca. 600 mm.
4. Se şpiţuiesc suprafeţele de beton decopertate ale grinzii.
5. Se curăţă suprafeţele de beton decopertate cu peria de sârmă şi cu un jet de aer comprimat.
6. Se montează armăturile longitudinale şi transversale.
7. Se fixeaza distantieri pe feţele laterale şi  fundul grinzii  (minimum   l buc/ml pe fiecare latură).
8. Se montează cofrajele pe feţele laterale, la fundul şi la partea superioară a grinzii (dacă este cazul).
9. Se spală cu jet de apă suprafeţele de beton decopertate şi se menţin umede până la saturarea lor.
10.După zvântarea acestora, se toarnă betonul pe la partea superioara a grinzii. Betonul de clasă minimum Bc 15 se introduce prin găurile străpunse din placă şi se îndeasă cu o vergea metalica. Compactarea se realizează prin cioclnirea cofrajelor cu ciocanul de lemn de 2 kg si respectiv prin vibrare, folosind pervibratorul prevăzut cu lance. Betonul se prepară cu agregate având dimensiunea maximă de 16 mm şi o bună lucrabilitate realizată, de preferat, prin folosirea aditivilor superplastifianţi. Este indicată de asemenea utilizarea cimenturilor expansive (E35, cu respectarea prescripţiilor lehnice specifice). Grosimea stratului de beton a cămâşuielii trebuie sa fie de minimum 80 mm.
11. După atingerea gradului de maturizare dorit se face decofrarea.
12. Se reface tencuiala pe feţele laterale şi pe fundul grinzii cu mortar M 50 T. 13.Se reface finisajul de la partea superioară a grinzii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *