Turnarea betonului

Cuprinde urmatoarele faze :
 • pregatirea turnarii
 • turnarea betonului (introducerea in cofraje)
 • compactarea
 • nivelarea suprafetelor libere

Pregatirea turnarii
 • Verificarea si luarea tuturor masurilor necesare in vederea asigurarii turnarii fara intrerupere si in conditii care sa garanteze calitatea
 • Cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidăriile – care sunt în contact cu betonul proaspăt – trebuie să fie udate cu apă atât cu 2…3 ore înainte cât si imediat înainte de turnarea betonului, dar apa rămasă în denivelări trebuie să fie înlăturată;
 • Terenul de fundare sa corespunda prevederilor din proiect (verificarea se va face de geotehnician)
 • Dimensiunile in plan si cotele de nivel ale sapaturilor sa corespunda cu cele din proiect
 • Existenta stratului de beton de egalizare de min. 5 cm grosime, in cazul fundatiilor din beton armat
 • Orizontalotatea si planeitatea cofrajelor.
 • Masuri pentru mentinerea formei cofrajelor si asigurarea etanseitatii lor
 • Realizarea armarii conform detaliilor din proiect
 • Aprobarea începerii turnării betonului trebuie să fie reconfirmată pe baza unor noi verificări, în cazul în care au trecut 7 zile fără a începe turnarea sau au intervenit evenimente de natură să modifice situatia constatată la data aprobării.
 • Livrarea betonului proaspăt se va face conform prevederilor aplicabile din NE 012-1.Producătorul de beton trebuie să mentioneze pe bonul de livrare durata maximă de transport pentru care nu se modifică performantele si caracteristicile betonului comandat.Transportul betonului proaspăt va fi efectuat cu luarea măsurilor necesare pentru mentinerea caracteristicilor acestuia în stare proaspătă, precum si pentru prevenirea segregării, pierderii componentilor sau contaminării betonului. Mijloacele de transport trebuie să fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
 • Receptia betonului proaspăt livrat pe santier se efectuează pe baza bonului (documentului) de livrare, a examinării vizuale a stării betonului proaspăt si a verificărilor caracteristicilor acestuia prin încercări.
 • În cazul betonului preparat lângă locul de punere în operă, examinarea vizuală si verificarea caracteristicilor se efectuează ca pentru betonul proaspăt livrat pe santier.
 • Datele privind livrarea betonului proaspăt, inclusiv cel preparat în statii proprii sau pe santier, vor fi înregistrate în condica de betoane.
Turnarea betonului
 • Betonul se va turna in maxim 15 minute de la sosirea lui la obiectiv
 • Punerea lui in opera sa se realizeze inainte de inceperea prizei cimentului
 • Sunt necesare măsuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant în timpul turnării si întăririi betonului, astfel:
  • în general se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, să fie cuprinsă între 5⁰ C si 30⁰ C;
  • În cazul în care temperatura aerului este situată între +5⁰ C şi – 3⁰ C, temperatura betonului nu trebuie să fie mai mica de +5⁰ C. În cazul în care dozajul de ciment este mai mic de 240 kg/mc sau dacă se foloseşte ciment cu căldură de hidratare redusă (de exemplu de clasă 32,5 N) temperatura betonului trebuie să fie mai mare de + 10 0C la locul de punere în operă.
  • La temperaturi ale aerului mai mici de – 3⁰ C, temperatura betonului trebuie să fie mai mare de+10⁰ C. Trebuie luate măsuri corespunzătoare de turnare pe timp friguros care constau in protejareabetonului împotriva îngheţului. Este recomandată utilizarea cimenturilor cu degajare mare de căldură şi /sau aditivi acceleratori de întărire şi anti-îngheţ.
   Nu se recomandă punerea în operă a betonului la temperaturi ale aerului situate sub – 10 ⁰ C.
  • în cazul în care temperatura mediului depăseste 30°C în momentul turnării sau în timpul perioadei de întărire este necesară utilizarea unor aditivi întârzietori de priză eficienti si luarea de măsuri suplimentare (de exemplu: stabilirea de către un laborator autorizat sau acreditat a unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere în operă si tratare a betonului).
 • Betonul se va descarca in mijloace special amenajate, INTERZIS pe pamant
 • Inaltimea libera de turnare sa nu fie mai mare de 1,5 m, altfel creste riscul de aparitie al segregarilor
 • Betonul se va raspandi uniform in straturi cu grosime stabilita in functie de grosimea de compactare (30…50 cm in cazul compactarii)
 • Este INTERZISA folosirea greblei si azvarlirea cu lopata la distante mai mari de 1,5 m
 • Turnarea este de preferat sa se realizeze continuu, fara intreruperi (in absenta prevederilor pt rosurile de lucru)
 • Durata maximă admisă a întreruperilor de turnare, pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăsească timpul de începere a prizei betonului; în lipsa unor determinări de laborator, aceasta se consideră de 2 ore de la prepararea betonului, în cazul cimenturilor cu adaosuri si 1,5 oră în cazul cimenturilor fără adaosuri;
 • Se va evita deplasarea armaturii de la pozitia stabilita
 • Se va asigura grosimea stratului de acoperire cu beton
 • Se vor evita pe cat posibil socurile si vibratiile in armaturi
 • Circulatia muncitorilor si utilajelor se va face numai pe podine speciale care sa nu rezeme pe armaturi
 • Permiterea instalării podinilor pentru circulatia lucrătorilor si mijloacelor de transport local al betonului pe planseele betonate, precum si depozitarea pe acestea a unor schele, cofraje sau armături este permisă numai după 24 … 48 ore, în functie de temperatura mediului si de tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 ore, dacă temperatura este de peste 20°C si se foloseste ciment de tip I, având clasa mai mare de 32,5).
 • Este obligatorie verificarea betonului la locul de turnare, pe probe.Epruvetele confectionate vor fi păstrate astfel:
  • epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus în operă se păstrează în conditiile standard;
  • epruvetele de control pentru verificarea rezistentelor la compresiune la termene intermediare se păstrează în conditii similare betonului pus în operă;
  • epruvetele pentru determinarea altor caracteristici ale betonului, dacă este cazul, se păstrează în conditiile prevăzute în standardele de încercare aplicabile.
 • Pentru betoanele puse în operă, pentru fiecare constructie, trebuie tinută, la zi, condica de betoane, care trebuie să cuprindă cel putin următoarele:
  • datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente în cazul producerii betonului de către executant;
  • locul unde a fost pus betonul în operă în lucrare;
  • ora începerii si terminării turnării betonului;
  • temperatura betonului proaspăt;
  • probele de beton prelevate si epruvetele turnate, modul de identificare a acestora si rezultatele obtinute la încercarea lor;
  • măsurile adoptate pentru protectia betonului proaspăt turnat;
  • eventualele evenimente intervenite (întreruperea turnării, intemperii etc.);
  • temperatura mediului ambiant;
  • personalul care a supravegheat turnarea si compactarea betonului.
  • datele din condica de betoane trebuie să asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea acestuia si până la punerea lui în operă.
Turnarea betonului in fundatii
 • Fundatii din beton simplu
  • Se foloseste beton vartos de lucrabilitate L2
  • Se sapa cei 10 cm de pamant lasati nesapati
  • Se curata gropile de fundatie si cofrajele
  • Cofrajele se uda cu 2-3 ore inainte de betonare
  • Betonul se toarna in straturi longitudinale de 15-20 cm (in cazul compactarii manuale) si 30…40 cm (in cazul compactarii prin vibrare)
 • Fundatii din beton armat
  • Se foloseste beton plastic de lucrabilitate L3
  • Se curata cofrajele, armaturile si betonul simplu de suport
  • Se uda cofrajele si stratul de beton simplu de suport
  • Se va compacta prin ;
   • vibrare
   • indesarea cu vergele metalice sau sipci din lemn
   • baterea cofrajului
  • Betonarea se face in straturi longitudinale, iar rosturile (prevazute in proiect) se vor face la 90 de grade.
Turnarea betonului in stalpi si diafragme
 • Se verifica daca betonul de la baza stalpilor/peretilor a fost bine spalat
 • Betonarea trebuie sa se realizeze fara intreruperi in straturi orizontale de 30…50 cm, pe toata inaltimea elementului
 • Inaltimea de cadere libera a betonului nu va depasi 1 m
 • Stalpii mai mici de 30×30 se prevad in peretii laterali ai cofrajului cu ferestre de turnare
 • In cazul diafragmelor cu grosime minim 12 cm si inaltimea maxim 3 m, betonul se poate turna pe la partea superioara.In celelalte cazuri este necesara prevederea unor ferestre de turnare
 • Se compacteaza cu pervibratorul sau vibratorul de cofraj
Turnarea betonului in placi si grinzi
 • Turnarea betonului in placi si grinzi va incepe dupa 1…2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau peretilor pe care reazema
 • Grinzile si plăcile care sunt în legătură se toarnă, de regulă, în acelasi timp; se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 … 1/3 din deschiderea plăcii si turnarea ulterioară a acesteia;
 • La turnarea plăcii se folosesc repere dispuse la distante de maximum 2,0 m, pentru a asigura respectarea grosimii plăcilor prevăzute în proiect
 • Planseele se betoneaza continuu pe toata suprafata lor
 • Se admit rosturi la 90 de grade ( daca sunt prezente in proiectul de executie)
 • Grinzile se toarna in straturi orizontale de 30…50 cm si se compacteaza cu pervibratorul
 • Placile se compacteaza cu placa vibratoare sau rigla vibratoare
Turnarea betonului in scari
 • La turnarea scarilor nu se admit rosturi de lucru, betonarea incepand de la partea de jos
 • Se vor respecta aceleasi prevederi ca si inca zul turnarii placilor
Compactarea betonului
 • Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, în functie de consistenta betonului, tipul elementului etc.;
 • Operatie ce se executa asupra betonului proaspat in vederea eliminarii din masa betonului a aerului , a unei parti din apa de amestecare in exces, precum si a umplerii perfecte a cofrajelor si a spatiilor dintre armaturi
 • Compactarea se poate realiza :
  • manual : prin batere, cu vergele ; nu asigura o compactare omogena
  • mecanica, prin
   • vibrare
   • presare
   • laminare
   • vacuumare
   • centrifugare
Compactarea prin vibrare
 • Este cel mai folosit procedeu de compactare. Consta in introducerea in masa betonului , cu ajutorul unor vibratoare, a unei energii de vibrare care se transmite tuturor componentilor acestuia, antrenandu-l intr-o miscare oscilatorie
 • Modul de transmitere a vibratiilor la beton se realizeaza prin 2 tehnici diferite : vibrare externa si vibrare interna
 • Durata vibrarii
  • intrucat stabilirea duratei optime de vibrare pt fiecare caz in parte este o problema destul de complicata, momentul terminarii compactarii poate fii considerat atunci cand se observa urmatoarele fenomene :
   • incetarea tasarii vizibile a betonului
   • suprafata betonului devine plana
   • la suprafata betonuui apare laptele de ciment
   • bulele de aer inceteaza sa mai apara la suprafata betonului
  • durate pentru vibrare (orientative)
   • 5 sec – betoane fluide
   • 20 sec – betoane plastice
   • 60 sec – betoane vartoase
   • 120 sec – betoane foarte vartoase
  • depasirea cu mult a duratei de vibrare conduce la o migrare catre partea de jos a granulelor mari, deci o segregare a betonului si a compromiterii proprietatilor acestuia
 • Modul de lucru cu vibratorul de interior (pervibratorul)
  • pozitia de lucru a pervibratoarelor este cea verticala
  • dispozitivul se introduce repede in beton ( pt a nu antrena aer in masa betonului) si se extrag lent ( 5-8 cm/sec)
  • este interzisa atingerea cu vibratorul a armaturilor, pieselor inglobate
  • in cazul in care elementul se realizeaza din mai multe straturi, vibratorul se va scufunda in stratul anterior turnat pe o adancime de 5-15 cm

 

4 thoughts on “Turnarea betonului

 1. Buna seara incep o casa pe 1 octombrie si constructorul a spus ca in 2 luni si jumatate casa e gata la rosu e bine sau nu ?
  Si vreau sa intreb dupa cit timp dupa turnarea fundatiei se poate incepe ridicarea peretilor(casa este p+m din caramida)
  Va multumesc

 2. buna seara,
  vreau sa va multumesc in numele tuturor absolventilor de studii superioare in domeniul constructiilor.
  sunt foarte utile informatiile pe care le afisati si am sa va multumesc de doua ori daca nu va opriti din activitate!
  numai bine!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *