Prevederi specifice – constructii din zidarie confinata

Stalpisori din beton armat
 • Dispunerea stâlpişorilor de beton armat la zidăria confinată
  • La capetele libere ale fiecărui perete;
  • De ambele părţi ale oricărui gol cu suprafaţa ≥ 2.5 mp ; golurile cu dimensiuni mai mici vor fi mărginite cu stâlpişori dacă necesitatea prevederii acestora rezultă din calcule.


  • La toate colţurile exterioare şi intrânde de pe conturul construcţiei;
  • In lungul peretelui, astfel încât distanţa între axele stâlpişorilor să nu depăşească:
   • 4.0 m în cazul structurilor cu pereţi rari (sistem celular);
   • 5.0 m în cazul structurilor cu pereţi deşi (sistem fagure);
  • La intersecţiile pereţilor, dacă cel mai apropiat stâlpişor amplasat conform regulilor de mai sus se află la o distanţă mai mare de 1.5 m;
 • Stâlpişorii vor fi executaţi pe toată înălţimea construcţiei.
 • Stâlpişorii şi centurile din pereţii de pe conturul clădirilor vor fi prevăzuţi la exterior cu protecţie termică pentru evitarea formării punţilor termice.
 • Secţiunea transversală a stâlpişorilor va satisface următoarele condiţii:
  • Aria secţiunii transversale ≥ 625 cm2 – 25 x 25 cm;
  • Latura minimă ≥ 25 cm.
 • Armarea stâlpişorilor va satisface următoarele condiţii (precum si conditiile din P100-2006)
  • Procentul de armare longitudinală va fi ≥ 0.8% ;
  • Diametrul barelor longitudinale va fi ≥ 12 mm;
  • Diametrul etrierilor va fi ≥ 6 mm; etrierii vor fi dispuşi la distanţe ≤ 15 cm, în  camp curent şi ≤ 10 cm pe lungimea de înnădire a armăturilor longitudinale.
  • Barele longitudinale ale stâlpişorilor de la ultimul nivel vor fi ancorate în centurile ultimului nivel conform cerinţelor luate din documentul normativ de referintă STAS 10107/0-90.
  • Înnădirea barelor longitudinale din stâlpişori se va face prin suprapunere, fără cârlige, pe o lungime ≥ 50 Φ; în secţiunea de la bază (secţiunea de încastrare),suprapunerea barelor longitudinale ale stâlpişorilor din suprastructură cu mustăţile din socluri sau din pereţii de subsol se va face pe o lungime ≥ 60 Φ.
Centuri din beton armat
 • Centurile vor fi continue pe toată lungimea peretelui şi vor alcătui contururi închise. La colţurile, intersecţiile şi ramificaţiile pereţilor structurali se va asigura legătura monolită a centurilor amplasate pe cele două direcţii iar continuitatea transmiterii eforturilor va fi realizată prin ancorarea barelor longitudinale în centurile perpendiculare pe o lungime de cel puţin 60 Φ.
 • Dispunerea centurilor de beton armat la zidăria confinată
  • La nivelul fiecărui planşeu al construcţiei, indiferent de materialul din care este executat planşeul şi de tehnologia de realizare a acestuia;
  • In poziţie intermediară, între planşee, la construcţiile etajate cu pereţi rari (sistem celular)
 • Centurile de la nivelul planşeelor curente şi cele de la acoperiş nu vor fi întrerupte de goluri de uşi şi ferestre cu excepţia situaţiilor :
  • centura planşeului curent, în dreptul casei scării, cu condiţia să se prevadă:
   • stâlpişori din beton armat la ambele margini ale golului;
   • o centură-buiandrug, la podestul intermediar, legată de cei doi stâlpişori;
  • centura peste zidul de la mansardă, în dreptul lucarnelor, cu condiţia  să se prevadă:
   • stâlpişori de beton armat la ambele margini ale golului, cu armăturile longitudinal ancorate corespunzător în centura planşeului inferior;
   • centură peste parapetul de zidărie al ferestrei, legată de cei doi stâlpişori.


 • Secţiunea transversală a centurilor va satisface următoarele condiţii :
  • aria secţiunii transversale ≥ 500 cm2 – 25 x 20 cm;
  • lăţimea ≥ 25 cm dar ≥ ⅔ din grosimea peretelui;
  • înălţimea ≥ 20 cm.
  • procentul de armare longitudinală ≥ 0.8%;
  • diametrul barelor longitudinale ≥ 10mm;
  • diametrul etrierilor ≥ 6 mm; distanţa între etrieri ≤15 cm în câmp curent şi ≤ 10 cm pe lungimea de înnădire a barelor longitudinale.
 • Înnădirile barelor longitudinale din centuri se vor face prin suprapunere, fără cârlige, pe o lungime de ≥ 60Φ.
 • Secţiunile de înnădire ale barelor din centură vor fi decalate cu cel puţin1.00 m; într-o secţiune se vor înnădi cel mult 50% din barele centurii.
 • În cazul sliţurilor verticale realizate prin zidire, continuitatea armăturilor din centuri care se întrerup va fi asigurată prin bare suplimentare având o secţiune cu cel puţin 20% mai mare decât cea a barelor întrerupte.
 • În cazul clădirilor cu şarpantă, în centurile de la ultimul nivel se vor prevedea piese metalice pentru ancorarea cosoroabelor şarpantei.
Armarea zidariei in rosturi orizontale
 • Rosturile orizontale ale zidăriei vor fi armate, pentru următoarele elemente ale clădirilor situate în zone seismice cu  ag ≥ 0.12 g :
  • spaleţii între ferestre sau uşi care au raportul înălţime / lăţime ≤ 2.5, dacă nu sunt întăriţi cu stâlpişori din beton armat la extremităţi;
  • zonele de legătură între pereţii perpendiculari (intersecţii, colţuri şi ramificaţii);
  • parapeţii de sub ferestre.
 • Armăturile la intersecţii, colţuri şi ramificaţii vor depăşi marginea nodului respectiv, pe toate direcţiile, cu cel puţin 1.00 m.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *