Pereti din zidarie

Peretii sunt subansambluri constructive ale cladirii cu rol de delimitare a spatiului interior de mediul extern, precum si de compartimentare a spatiului interior
Sunt alcatuiti din component diverse : elementele de baza, elementele de finisaj (vopsitorii, tencuieli, placari), elemente inglobate (usi, ferestre, etc.) (zidarie, beton, metal, lemn). Dupa rolul pe care il au in constructive pot fi :

 • Pereti structurali ( de rezistenta), cu rol de a prelua si transmite incarcarile gravitationale si orizontale la care este supusa constructia
 • Pereti de contravantuire (autopurtati), cu rol de a rigidiza constructia in plan orizontal
 • Pereti nestructurali (purtati), cu rol de compartimentare si inchidere
Grosimea peretilor structurali
 • Grosimea minimă a pereţilor structurali, indiferent de tipul elementelor din care este executată zidăria va fi 240 mm.
 • Din punct de vedere al siguranţei structurale, indiferent de rezultatele calculelor, raportul între înălţimea etajului (het) şi grosimea peretelui (t) trebuie să satisfacă următoarele condiţii minime:
  • zidărie nearmată (ZNA) het/t 12;
  • zidărie confinată (ZC) şi zidărie cu inimă armată (ZIA) het /t 15.
Tipuri de zidarie
 • Zidărie simplă/nearmată:  zidărie care nu conţine suficientă armătură pentru a putea fi considerată zidărie armată, cum sunt zidăria confinată, zidăria confinată şi armată în rosturile orizontale, zidăria cu inimă armată.
 • Zidărie confinată (ZC) : zidărie prevăzută cu elemente de confinare de beton armat pe direcţie verticală (stâlpişori) şi orizontală (centuri).
 • Zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale (ZC+AR) : zidărie confinată la care, în rosturile orizontale, sunt prevăzute armături, de regulă din oţel, pentru sporirea rezistenţei la forţă tăietoare şi a ductilităţii peretelui.
  • distanţa între rosturile orizontale armate va fi ≤ 40 cm;
  • aria armăturilor dispuse într-un rost orizontal va fi ≥ 1.0 cm² (minimum  2Φ8 mm);
  • armăturile dispuse în rosturile orizontale vor fi ancorate în stâlpişori sau prelungite în zidărie, dincolo de marginea opusă a stâlpişorului, pentru a se realiza o lungime de ancoraj de cel putin 60Ø. Barele se vor fasona fără cârlige.
 • Zidărie cu inimă armată (ZIA) : perete alcătuit din două ziduri paralele cu spaţiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton armat, cu sau fără legături mecanice între straturi, la care cele trei componente conlucrează pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitări.
Materiale utilizate
 • Blocuri de zidarie

 • Mortare
  • Mortarele pentru zidărie se clasifică după rezistenţa medie la compresiune, exprimată prin litera M urmată de rezistenţa unitară la compresiune în N/mm2 (de exemplu: M5 mortar cu rezistenţa unitară medie la compresiune fm = 5 N/mm2)
  • Mortarele pentru zidărie cu compoziţie prescrisă pot fi descrise, adăugând şi proporţia componenţilor prescrişi (de exemplu: 1:1:5, în volum, în ordinea ciment:var:nisip).
Compozitia mortarului pentru zidarii (dozaj volumetric)
Marca Tipul mortarului Parti de material in volume (l, mc, etc.)
Ciment Var gras, pasta Nisip
M 10 Var – ciment 1 1 10
M 25 Ciment – var 1 0.7 7
M 50 Ciment – var 1 0.4 5
M 100 ciment 1
*         Nu a fost indicat si volumul de apa necesar, deoarece starea de umiditate a materialelor (in special, a nisipului) determina variatia volumului de apa necesar
 • Beton
  • În clădirile cu structuri din zidărie betonul este folosit pentru elementele de confinare a zidăriei (stâlpişori, centuri)
  • Clasa minimă a betonului folosit pentru elementele de confinare va fi C12/15.
  • Dimensiunea maximă a agregatelor betonului folosit pentru elementele de confinare nu va depăşi 20 mm.
 • Oteluri pentru armaturi
  • În clădirile cu structuri din zidărie oţelul este folosit pentru armarea elementelor de confinare a zidăriei -stâlpişori şi centuri- (ZC) ; armarea zidăriei, în rosturile orizontale (ZC+AR);
  • Armăturile folosite pentru pereţii de zidărie armată (ZC, ZC+AR, ZIA), inclusiv pentru riglele de cuplare din beton armat, în cazul pereţilor cu goluri, vor fi de tip OB37/PC52

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *