Controlul calitatii lucrarilor la structura de rezistenta

Lucrari de cofrare
 • Inainte de inceperea lucrarii, se verifica :
  • calitatea panourilor de cofraj;
  • existenta proiectului de executare a lucrarii pe timp friguros (daca e cazul);
  • existenta fisei de insotire a lucrarii care trebuie sa contina si programul de control al calitatii pe faze de executie a cofrajelor;
  • suprafetele de cofraj care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna;
  • pozitia armaturilor de legatura sau continuitate;
  • trasarea cofrajelor conform detaliilor de executie;


 • In timpul executarii lucrarii, se verifica :
  • pozitionarea cofrajelor in raport cu trasarea;
  • respectarea proiectului si incadrarea in abaterile admisibile;
Acte incheiate : Proces verbal de receptie calitativa
 • La terminarea executarii lucrarii
Acte incheiate : Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, care va contine constatari cu privire la : alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire, etanseitatea cofrajelor, dimensiunile interioare ale cofrajelor, pozitia golurilor in raport cu cele ale elementelor care se vor betona.
Lucrari de armare
 • Inainte de inceperea armarii, se verifica :
  • documentele de la furnizori (certificat de calitate sau certificat de garantie);
  • existenta procesului verbal de receptie calitativa a cofrajelor;
  • acceptarea de catre proiectant a fisei tehnologice de betonare in cazul elementelor de structura care depasesc 100 mc si este necesar sa fie prevazute rosturi de turnare;
  • existenta certificatului de calificare a sudorilor;
  • autorizarea tehnologiei de sudare;
  • verificarea calitatii armaturilor : dimensiunea sectiunilor , examinarea aspectului, verificarea prin indoire la rece;
 • In timpul executarii armarii, se verifica :
  • respectarea montarii armaturilor in pozitia prevazuta in proiect;
  • abaterile limita admisibile;
  • prevederile constructive pentru armarea elementelor din beton;
  • inlocuirea armaturilor prevazute in proiect se va inscrie in procesul verbal de lucrari ascunse si vor fi vizate de seful de lucru, de proiectant si de verificatorul de proiecte;
  • respectarea tehnologiei de sudare;
 • La terminrea montarii armaturilor, se verifica :
  • numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni ale elementelor;
  • distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;
  • lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se betoneaza ulterior;
  • pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor;
  • calitatea sudurilor si marcarea sudurilor;
  • numarul si calitatea legaturilor dintre bare;
  • dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;
  • modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia;
  • pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate;
  • rezultatelele controalelor nedistructive pe suduri ( buletine de incercari nedistructive);
Acte incheiate : Proces verbal de receptie a lotului de armaturi sudate; Proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse; Proces verbal de control a calitatii lucrarilor in faze determinante (daca este cazul). In procesele verble se va preciza daca se admite trecere la executarea fazei urmatoare.
Se vor anexa : Buletine de incercari nedistructive ( pentru suduri); Buletine de examinare vizuala a sudurilor.
Lucrari de betonare
 • Inainte de inceperea betonarii, se verifica :
  • acceptarea de catre beneficiar a fisei tehnologice pentru betonare;
  • in cazul betoanelor de clasa egala sau mai mare de C 20/25 se dispune de incercari preliminare, iar compozitia betonului a fost acceptata de proiectant sau beneficiar;
  • daca sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele, utilajele si dotarile necesare, in conformitate cu prevederile fisei tehnologice;
  • daca sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie;
  • daca au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz);
  • calitatea suprafetelor din beton turnat anterior si intarit;
  • daca sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul interventiei unor situatii accidentale;
Acte necesare : Fisa de betonare; pentru beton ( bon de transport, certificat de calitate)
 • In timpul betonarii, se verifica daca :
  • datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund celor prevazute si nu s-a depasit durata admisa de transport;
  • lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute;
  • se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe;
  • sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinere a pozitiei armaturilor, dimensiunilor si formelor cofrajelor;
  • se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat;
Acte necesare : Bonuri de transport; Condica de betoane ( se vor consemna bonurile de transport corespunzatoare betonului pus in lucrare, locul unde a fost pus in lucrare, ora inceperii si terminarii betonarii, probe de beton prelevate, masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat, evenimente intervenite, temperatura mediului, personlul care a supravegheat betonarea. Daca betonul se prepara la locul punerii in opera, conducatorul punctului de lucru va inscrie in condica de betoane si verificarile cu privire la : calitatea cimentului, calitatea agregatelor, dozarea betonului, transportul betonului); Buletine de incercari
 • Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand cont de :
  • concluziile asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare a clasei prezentate in buletinul de laborator emis;
  • concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor nedistructive sau a incercarilor pe carote;
Acte incheiate : Buletin unic emis de laborator; Proces verbal de receptie calitativa semnat de constructor, beneficiar si proiectant, in care se consemneaza rezultatul aprecierii calitatii betonului ; Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in fazele determinante (daca e cazul)
Lucrari de decofrare
 • Inainte de inceperea lucrarilor, se verifica daca :

  • rezistentele la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii prin incercarea epruvetelor de control pe faze confectionate in acest scop si pastrate in conditii similare elementelor in cauza sau prin incercari nedistructive. In lipsa incercarilor se vor respecta prevederile NE 012-2/2007.
Acte necesare : Buletin de incercare; Graficul de intarire pentru beton (in cazul executarii pe timp friguros)
 • In timpul decofrarii, se verifica :
  • sa nu existe defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea constructiei. Daca se constata existenta unor defecte se va sista decofrarea pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare;
  • daca decofrarea se face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialelor din care este alcatuit cofrajul;
 • Dupa decofrarea elementelor din beton
Acte intocmite : Proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de instalatii, care se incheie in maximum 24 de ore de la decofrarea oricarei parti de constructie. Se incheie intre conducatorul punctului de lucru, delegatul beneficiarului si de catre proiectant (daca acesta a solicitat sa fie prezent). In procesul verbal se consemneaza rezultatele urmatoarelor verificari : aspectul elementelor, semnalandu-se daca se intalnesc zone necorespunzatoare (segregari, goluri, rosturi, etc), dimensiunile elementelor, pozitia elementelor verticale in raport cu cele situate inferior, pozitia si dimensiunile golurilor.

Bibliografie : “Monitorizarea si controlul executiei lucrarilor de investitii in constructii”, autori Nicolae Postavaru, Stefan Bancila, Cristina Icociu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *