Decofrarea elementelor din beton

Elementele pot fi decofrate în cazul în care betonul are o rezistentă suficientă pentru a putea prelua, integral sau partial, după caz, solicitările pentru care acestea au fost proiectate.Trebuie acordată o atentie deosebită elementelor de constructie care, după decofrare,suportă aproape întreaga
solicitare prevăzută prin calcul.
Se recomandă următoarele valori ale rezistentei la compresiune la care se poate decofra:
 • părtile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistentă la compresiune de minimum 2,5 N/mm2, astfel încât să nu fie deteriorate fetele si muchiile elementelor;
 • cofrajele fetelor inferioare la plăci si grinzi se pot îndepărta, mentinând sau remontând popi de sigurantă, numai în conditiile în care rezistenta lacompresiune a betonului a atins, fată de clasă, următoarele procente:
  • 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6,0 m;
  • 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m;
 • îndepărtarea popilor de sigurantă se face la termenele stabilite în proiect.
Nu este permisă îndepărtarea popilor de sigurantă ai unui planseu aflat imediat sub altul care se cofrează sau la care se toarnă betonul.
Stabilirea rezistentelor la care au ajuns părtile de constructie, în vederea decofrării, se face prin încercarea epruvetelor de control, confectionate în acest scop si păstrate în conditii similare elementelor în cauză.
Recomandări cu privire la termenele minime de decofrare a fetelor laterale, în functie de temperatura mediului si de viteza de dezvoltare a rezistentei betonului, sunt date după cum urmează :
 • pentru fetele laterale
Evolutia rezistentei betonului Temperatura mediului (°C)
5⁰ 10⁰ 15⁰
Durata de la turnare (zile)
Lenta 1 1 1/2 1
Medie 2 1 1

 • pentru fetele inferioare ale cofrajelor, cu mentinerea popilor de sigurantă
Dimensiunile deschiderii elementului Temperatura mediului (°C)
5⁰ 10⁰ 15⁰ 5⁰ 10⁰ 15⁰
Evolutia rezistentei betonului
LENTA MEDIE
≤ 6,0 m 6 5 4 5 5 3
≥ 6,0 m 10 8 6 6 5 4
 • pentru indepartarea popilor de siguranta
Dimensiunile deschiderii elementului
Temperatura mediului (°C)
5⁰
10⁰
15⁰
5⁰
10⁰
15⁰
Evolutia rezistentei betonului
LENTA
MEDIE
≤ 6,0 m
18 14 9 10 8 5
6,0 – 12 m
24 18 12 14 11 7
≥ 12 m
36 28 18 28 21 14
*** Duratele prezentate în tabele sunt orientative, decofrarea urmând a se face pe baza procedurilor de executare (în functie de tipul cimentului utilizat, temperatura mediului exterior) în momentul în care elementele au atins rezistentele minime indicate în functie de tipul de element si dimensiunile deschiderilor;
În cursul operatiei de decofrare trebuie respectate următoarele reguli:
 • desfăsurarea operatiei trebuie supravegheată direct de către conducătorul punctului de lucru; în cazul în care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea constructiei decofrate, se sistează demontarea elementelor de sustinere până la aplicarea măsurilor de remedieresau consolidare;
 • sustinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor si continuând simetric către reazeme;
 • slăbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, fără socuri;
 • decofrarea se face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către elementele care se decofrează, precum si ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului si sustinerilor acestuia.
Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,0 m, precum si pentru descintrarea esafodajelor care sustin cintrele boltilor, arcelor, plăcilor subtiri etc., proiectul trebuie să contină precizări în legătură cu executarea acestor operatii: numărul de reprize de descintrare, înăltimile de coborare etc.
În termen de 24 de ore de la decofrarea oricărei părti de constructie se face o examinare amănuntită a tuturor elementelor de rezistentă ale structurii, de către conducătorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului si de către proiectant (dacă acesta a solicitat să fie convocat), încheindu-se un proces-verbal în care se vor consemna calitatea lucrărilor, precum si eventuale defecte constatate. Este interzisă efectuarea de remedieri înainte de efectuarea acestei examinări.
Bibliografie NE 012/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *