NOU – Normativ pentru executarea lucrarilor din beton NE 012/2-2010

Din luna noiembrie 2010 a intrat in vigoare „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrărilor din beton”, indicativ NE 012/2-2010 , elaborată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnică „Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012-1999” îsi încetează aplicabilitatea.

Prevederile normativului au ca obiect urmatoarele categorii de lucrari de constructii:

 1. trasarea de detaliu pentru cofraje si trasarea pentru montarea elementelor prefabricate;
 2. realizarea cofrajelor si a sustinerilor acestora;
 3. fasonarea si montarea armaturilor, inclusiv a celor pretensionate;
 4. montarea pieselor înglobate în beton;
 5. punerea în opera a betonului:
 • comanda pentru beton;
 • transportul betonului;
 • turnarea si compactarea betonului;
 • tratarea si protectia betonului dupa turnare;

6. decofrarea;
7. precomprimarea si protectia armaturilor pretensionate;

8. montarea elementelor prefabricate:

 • asezarea la pozitie;
 • realizarea îmbinarilor (prin monolitizare, cu suruburi, prin precomprimare etc.)

Normativul contine, de asemenea, prevederi privind controlul calitatii lucrarilor de constructii si receptia acestora.

One thought on “NOU – Normativ pentru executarea lucrarilor din beton NE 012/2-2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *