PUG-ul Bucurestiului prelungit cu inca un an

Consilierii municipali au adoptat in decembrie o hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Bucureşti.

Asadar, Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti se prelungeşte pe o

perioadă de un an până la 21 decembrie 2012.

Prelungirea Planului Urbanistic cu un an este necesară pentru prevenirea unor situaţii privind neactualizarea documentaţiilor de urbanism până la expirarea termenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora în conformitate cu legea, respectiv eliberarea autorizaţiilor de construire sau desfiinţare.

De asemenea, se impune prelungirea PUG pentru asigurarea continuităţii şi coerenţei activităţii administraţiei publice locale în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin prin lege în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismlui pe teritoriul municipiului Bucureşti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *