Proceduri tehnice – structuri din beton armat

Conditii prealabile

 • Existenţa la executant a proiectului de execuţie si a prezentei proceduri.
 • Instruirea personalului de execuţie pe linie tehnologica, protecţia muncii si PSI specifice activităţilor desfăşurate.

 

 • Existenţa mijloacelor de mecanizare, utilaje, scule si dispozitive specifice activităţilor desfăşurate
 • Existenţa înregistrărilor de calitate pentru betonul ce se pune in opera. ( bon de transport, comanda beton )
 • Existenţa înregistrărilor de calitate pentru suprafaţa de betonat (teren de fundare sau element de beton turnat anterior ), armare, piese metalice înglobate si cofrare ( rubricile corespunzătoare din Fisa de betonare sau PV de lucrări ascunse sa fie încheiate ).
 • Existenţa utilităţilor:
  • instalaţie de apa
  • instalaţie de forţă si iluminat
  • instalaţie de aer comprimat
  • condiţii de încălzire si de protecţie sau de răcire a betonului, daca betonarea se va desfăşura atunci când temperaturile sunt mai mici de +5 °C sau mai mari de + 21 °C  (rogojini, prelate, saltele, aeroterme, etc. )
 • Existenţa drumului de acces la locul de turnare
 • Existenţa unui număr suficient de vibratoare de tip corespunzător
 • Echiparea formaţiilor de betonişti cu scule si echipamente specifice
 • Existenţa avizului de începere a lucrării (AIL ) si fisa de betonare ( FB )
 • Echipele vor fi dotate cu echipament de protecţie specifica : salopeta, casca, cizme de cauciuc centuri de siguranţa.

Atributii si responsabilitati

 • Şeful de lucrare răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri si a documentaţiei de execuţie si de întocmirea înregistrărilor de calitate.
 • Responsabilul CQ urmăreşte aplicarea întocmai a acestei proceduri, a proiectului de execuţie si întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate
 • Şeful mecanizării răspunde de existenta si buna funcţionare a sculelor si utilajelor ( pompe de beton, vibratoare, macarale )
 • Şeful de şantier asigura personalul muncitor calificat si instruit precum si condiţiile de prelevare si păstrare probe de beton in condiţii STAS

PROCEDURA

Pregătirea terenului de fundare

 • verificarea cotei de fundare cu aparate topo
 • decopertarea manuala a ultimului strat pana la cota din proiect si examinarea vizuala a suprafeţei
 • geotehnicianul decide investigaţii suplimentare sub cota de fundare
 • curăţirea suprafeţei de fundare cu aer comprimat sau mijloace manuale pana se îndepărtează pârtile  desprinse, noroiul sau apa
 • cartarea geologica a suprafeţei                                  ‘
 • verificări topo a cotei finale
 • recepţia finala a suprafeţei si întocmirea înregistrărilor de calitate ( PV lucrări ascunse sub incidenţa LEGII 10 / 1995 si fise de betonare rubrica ” Pregătirea suprafeţei”

Pregătirea suprafeţei de beton turnat anterior

 • înainte de turnarea betonului, cofrajele, barele de armatura, piesele înglobate, bande de etanşare si betonul turnat anterior, vor fi in întregime curate de toate materialele străine din zona -aferenta betonării prin batere, buciardare, spălare cu apa, suflare cu aer comprimat, după caz
 • înaintea turnării betonului, timp de 24 ore, suprafaţa betonului turnat anterior si cofrajele vor fi udate cu apa pentru a preveni absorbţia apei din betonul proaspăt turnat; apa rămasa in -denivelări va fi îndepărtata
 • toate operaţiile pregătitoare se vor efectua având grija sa nu se deterioreze sau deranjeze elementele sau pârtile componente ale fazei respective de betonare
 • se executa o verificare topo pentru cota finala a fazei respective de betonare

Transport, manipulare si punere in opera a betonului

 • betonul va fi livrat de la fabrica in autoagitatoare de beton sau autobetoniera
 • in timpul transportului, betonul va fi malaxat tot timpul , pentru evitare segregării. Durata de transport care se considera din momentul terminării încărcării, nu va depăşi:betonul din autobetoniera se va descarcă direct in benele macaralelor, in buncărele pompelor sau jgheaburile de turnare directa
  • -45 min. când temperatura mediului este mai > 30°C
  • -60 min. când temperatura mediului este 15 – 30°C
  • -90 min. când temperatura mediului este mai < 15°C
 • punerea in opera a betonului se poate face cu macaraua cu benă , cu pompa de beton, cu jgheabul sau combinaţie intre acestea; după posibilităţi
 • atunci când înclinaţia jgheabului este prea mare, acesta va fi prevăzut cu şicane sau cu praguri menite sa schimbe alternativ direcţia de mişcare a betonului, pentru a micşora viteza de – scurgere
 • înălţimea de cădere libera a betonului trebuie sa nu depăşească 1,5 m la turnarea cu bena si 1,0 m la turnarea cu pompa
 • betonul va fi dirijat la locul de turnare , nefiind permisa deplasarea lui pe orizontala mai mult de 1,5 m (prin lopătare sau vibrare) pentru a evita segregarea
 • betonul va fi turnat in straturi orizontale uniforme ce nu vor depăşi 30 cm grosime
 • rosturile de turnare orizontale si verticale se vor realiza conform planurilor de execuţie
 • in cazul defectării pompei, betonul rămas in conducte va fi scos si rebutat iar conducta spălata
 • orice acumulare de apa pe suprafaţa betonului, sau scăpări de ulei, motorina ,etc. apărute in timpul betonării vor fi îndepărtate înainte de turnarea stratului următor
 • tunarea betonului, se va face evitând dirijarea jetului de beton direct către barele de armatura sau piesele înglobate pentru a preveni deplasarea sau deformarea acestora
 • orice beton vărsat accidental va fi îndepărtat de pe platformele de lucru ale cofrajului
 • se vor prevedea platforme intermediare de lucru , acestea nu vor deranja barele de otel beton in timpul turnării betonului
 • platformele intermediare si cofrajele fazelor anterioare se vor îndepărta pe măsura ce operaţia de tunare progresează si acestea nu mai sunt necesare
 • se va preveni căderea de materiale străine in betonul proaspăt

Compactarea betonului

 • fiecare strat de beton va fi vibrat, cu vibratoare standard , alese in funcţie de lucrabilitatea betonului, dimensiunile elementului şi densitatea armaturii
 • vibratoarele vor fi manipulate de muncitori instruiţi cu experienţa
 • se va asigura un număr suficient de vibratoare, cele de rezerva fiind la îndemâna muncitorului
 • un strat de beton nu va fi tunat pana când betonul din stratul anterior nu a fost complet vibrat. Stratul de beton anterior va fi acoperit cu următorul înainte de a intra in priza astfel încât stratul de jos sa fie capabil a fi revibrat cu stratul nou turnat.
 • vibratorul se introduce in beton sub acţiunea greutăţii proprii pe o adâncime de 5 – 15cm in stratul compactat anterior, iar scoaterea lui se va realiza cat mai lent pentru a nu lase goluri pe suprafaţa stratului
 • durata de vibrare optima va fi de 5 – 30 secunde in funcţie de lucrabilitatea betonului si tipul vibratorului. Punctele de vibrare vor fi alese astfel încât zonele de influenta sa se suprapună in plan.
 • vibrarea încetează in momentul in care suprafaţa betonului devine orizontala si uşor lucioasa, nu mai apar bule de aer din masa betonului, betonul nu se mai tasează si apare apa sau lapte de ciment la îmbinarea cofrajelor .
 • se va evita contactul vibratoarelor cu cofrajul, barele de armatura, cu benzile de etanşare, tecile sistemului de precomprimare. etc.
 • in cazul unor faze de vibrare cu grad ridicat de complexitate, turnarea si vibrarea in straturi a betonului se va face numai pe baza de proiect sau schema tehnologica de punere in opera a betonului.
 • zonele cu grad sporit de dificultate pentru vibrare dintr-o faza de betonare se vor verifica din punct de vedere al umplerii cu beton prin ciocănirea la exterior a cofrajului in zonele respective cu maiul de lemn pana ce cofrajul numi suna a gol.Metoda este eficienta mai ales in cazul stâlpilor si diafragmelor

Finisarea suprafeţelor de beton

 • Finisarea suprafeţelor de beton se va efectua pentru a obţine gradul de prelucrare specificat in proiect. Aceasta operaţie consta în îndepărtarea neregularităţilor locale ( coarne, rizuri sau alte denivelări de la suprafaţa betonului) si a celor de planeitate ( abateri de la suprafaţa teoretica, aşa cum este definita pe planuri, măsurate cu şabloane de 3.00 m lungime ).
 • Finisarea suprafeţelor cofrate verticale – beton neaparent.
 • Repararea neregularităţilor locale ce depăşesc + 12 mm – – 6 mm
 • Repararea neregularităţilor de planeitate ce depăşesc + 16 mm – 10 mm
 • Finisarea suprafeţelor cofrate vertical expuse vederii sau supuse vopsirii :
 • Repararea neregularităţilor locale ce depăşesc + 6 mm
 • Repararea neregularităţilor de planeitate ce depăşesc +10 mm
 • Toate operaţiile de finisare se vor executa de muncitori calificaţi in acest gen de lucrări ( betonişti, zidari, mozaicari, etc. )

Protecţia betonului

 • Pentru a asigura condiţii favorabile de întărire si a se reduce deformaţiile de contracţie, se va asigura menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile după turnare. protejând suprafeţele libere prin :Acoperirea cu materiale de protecţie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip, etc.Aceasta operaţie se va face de îndată ce betonul a căpătat suficienta rezistentă pentru ca materialul sa nu adere la suprafaţa acoperita. Materialele de protecţie vor fi menţinute permanent in stare umeda.
  • acoperirea cu materiale de protecţie;
  • stropirea periodica cu apa;
  • aplicarea de pelicule de protecţie.
 • Stropirea cu apa va începe după 2-12 ore de la turnare, in funcţie de tipul de ciment utilizat si temperatura mediului, dar imediat după ce betonul este suficient de întărit pentru ca prin aceasta operaţie sa nu fie antrenata pasta de ciment.
 • Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in aşa fel încât suprafaţa betonului sa se menţină permanent umeda.
 • Peliculele de protecţie se aplica in conformitate cu prescripţiile speciale.
 • Pe timp ploios, suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folie de polietilena; atât timp cat prin căderea precipitaţiilor exista pericolul antrenării pastei de ciment.
 • Betonarea elementelor in perioada de timp friguros se poate face la temperaturi mai mari de + 5° C
 • Elementele in curs de betonare vor fi continuate in cazul scăderilor de temperatura pana la – 10 C, luându-se masuri pentru crearea unui rost de lucru. După punerea betonului in opera se va asigura elementelor de beton o temperatura minima de + 5° C, pana la atingerea unei rezistente minime la compresiune a betonului de 50 daN/cm2.
 • Pentru punerea in opera a betonului pe timp friguros se vor elabora proiecte tehnologice pentru lucrările ce se vor executa.
 • Soluţiile tehnologice tip, utilizate in mod curent sunt:
  • metoda conservării căldurii betonului, care consta in acumularea de căldura prin încălzirea materialelor componente la prepararea betonului si protejarea elementelor de beton cu învelişuri termoizolante.
  • metoda încălzirii betonului după punerea in opera se foloseşte atunci când nu se poate realiza rezistenta minima necesara a betonului înainte de îngheţ. Acesta metoda consta în asigurarea betonului la temperaturi corespunzătoare prin tratarea termica a acestuia cu abur sau aer cald, in paralel cu protejarea cu învelişuri termoizolante.

Repararea defectelor de calitate la beton

 • În cazul descoperirii de defecte la elementul de beton după decofrare, responsabilul CQ va deschide RNC, iar proiectantul va emite DS cu soluţia de remediere.
 • Reparaţiile se executa conform procedurii de lucru specifice, după caz:Pe parcursul betonării pot apare evenimente nedorite din următoarele motive : incendii, defectarea fabricii de betoane, avarii de energie electrica, deformarea cofrajelor, etc. In aceste cazuri şantierul va proceda la emiterea deciziei de oprire a punerii in opera a betonului. Se vor lua masuri pentru formarea rosturilor, de poziţionare a benzilor de etanşare in betonul proaspăt turnat si se vor stria suprafeţele. In cazul in care se ordona oprirea rapida a punerii in opera a betonului se vor introduce forţat benzile de etanşare la suprafaţa betonului proaspăt in vederea formarii unui rost de îmbinare.
  • zone de separare, caverne in beton ;
  • fisuri in elemente de beton .
  • Întreruperi neplanificate
 • In cazul averselor de ploaie se va reduce conţinutului de apa din amestec si se vor prevedea mijloace manuale sau pompe de vacuum in vederea evacuării apelor strânse in / pe cofrajul elementelor structurale, evitându-se formarea pungilor de apa pe suprafaţa betonului pus în operă.
 • Înainte de reluarea betonării se vor îndepărta toate materialele străine precum şi laptele de ciment şi se va trece la tratarea suprafeţei prin turnarea unui strat de beton cu un conţinut de ciment mai mare, după care începe operaţia de punere in opera a betonului.

Documente si inregistrari

 • Borderou pentru recoltarea probelor de beton
 • Condica evidenţa betoane puse in opera
 • Proces verbal lucrări ascunse
 • Fişa de control calitate
 • Proces verbal aspect beton după decofrare
 • RNC – Raport de neconformitate
 • DS – Dispoziţie de şantier
 • FCC – Fisa control calitate
 • PCC – Plan control calitate
 • PV – Proces verbal
 • PMI – Piese metalice înglobate

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *