Armaturi pentru constructii

 • Produsele pentru armături  (nepretensionate), sunt produsele din otel, neted, profilat sau amprentat, livrate ca atare sau sub formă de plase sau carcase sudate, uzinate.
 • Produsele din otelpentru armături (nepretensionate) trebuie să fie identificabile în ceea ce priveste tipul si clasa produsului asigurându-se trasabilitatea lor începând de la producător si până la

punerea în operă.

 • Pentru aceasta, fiecare colac, fiecare legătură de bare sau plase sudate, fiecare carcasă sudată, trebuie să poarte o etichetă durabilă, bine atasată, care să contină:
  • denumirea producătorului;
  • tipul si clasa produsului;
  • numărul lotului si al colacului/legăturii;
  • marcajul de conformitate;
  • stampila controlului de calitate.


 • Documentele care însotesc livrarea produselor trebuie să contină cel putin următoarele informatii cuprinse în declaratia de conformitate eliberată de producător, inclusiv o copie după acest document :
  • numele si adresa producătorului;
  • numărul certificatului de conformitate, atasat;
  • referinte la caracteristicile produsului:
   • numărul standardului de produs;
   • tipul si clasa produsului;
   • dimensiunea;
   • limita de curgere;
   • rezistenta la rupere;
   • alungirea la forta maximă si la rupere;
   • continutul de carbon echivalent pe otel lichid;
   • date de identificare a sarjei/lotului/colacului sau legăturii.


 • Produsele pentru armături trebuie depozitate separat pe tipuri, clase si diametre, în spatii amenajate si dotate corespunzător, astfel încât să se asigure:
  • evitarea conditiilor care favorizează corodarea armăturii, inclusiv prin ventilarea spatiilor;
  • evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte substante;
  • accesul si identificarea usoară a fiecărui sortiment.
 • Suprafata produselor pentru armături nu trebuie să fie acoperită cu rugină neaderentă si nici cu substante care pot afecta negativ otelul, betonul sau aderenta între ele.
 • Proiectantul va preciza în proiect, tipul si clasa produselor care trebuie să fie utilizate, precum si diametrul si forma armăturilor, notate distinct si unitar în tot cuprinsul proiectului.
 • În cazurile în care executantul nu poate aproviziona produsele conforme cu prevederile din proiect, modificările privind tipul si clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al proiectantului (dispozitie de santier, care face parte din proiect si intră în cartea tehnică a constructiei).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *