Montarea armaturilor din otel beton

Montarea armăturii
 • Montarea armăturii se efectuează în următoarele conditii:
  • receptionarea si verificarea cofrajelor în care se montează armătura imediat înaintea începerii montării armăturii


  • asigurarea conformitătii cu prevederile din proiect;
  • asigurarea bunei desfăsurări a punerii în operă a betonului;
  • asigurarea pozitiei relative între bare si fată de cofraj.
 • Verificarea cofrajelor imediat înainte de montarea armăturii trebuie să asigure faptul că acestea si-au mentinut conformitatea, constatată la receptie, mai ales în ceea ce priveste:
  • stabilitatea si punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale (popi, contravântuiri, legături interioare etc.).
  • forma si dimensiunile;
  • etanseitatea;
  • starea de curătenie.
 • Asigurarea conformitătii cu proiectul se referă la tipurile si clasele produselor utilizate, pozitia relativă a acestora, între ele si fată de cofraj, precum si la pozitia si tipul înnădirilor, cu încadrarea în tolerantele admisibile, care trebuie să fie precizate în proiect.
 • Asigurarea bunei desfăsurări a punerii în operă a betonului se referă la:
  • crearea posibilitătii de circulatie a personalului implicat, în cazul în care armătura este montată pe suprafetele orizontale/înclinate mari;
  • crearea, în cazul armăturilor dese la partea de sus a elementelor, la intervale de maximum 3,0 m, a unor spatii libere pentru pătrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarcă acesta;
  • crearea spatiilor necesare pătrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori înăltimea elementului.
 • Asigurarea pozitiei relative între bare si fată de cofraj are în vedere:
  • legarea armăturii la încrucisări;
  • montarea de distantieri între rândurile de armături si fată de cofraj.

Legarea armaturilor

 • Legarea armăturii la încrucisări se realizează numai cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea sârmei zincate, precum si fixarea cu sudură. Se utilizează două fire de sârmă de 1,0…1,5 mm diametru.
 • Legarea armăturii la încrucisări se va realiza astfel:
  • la retele de armături din plăci si pereti:
   • fiecare încrucisare, pe două rânduri de încrucisări marginale, pe întregul contur;
   • restul încrucisărilor, în câmp, se vor lega în sah, din două în două;
  • la retelele de armături din plăci curbe subtiri, se vor lega toate încrucisările;
  • la grinzi si stâlpi:
   • toate încrucisările cu colturile etrierilor si cu ciocurile agrafelor;
   • încrucisările cu portiunile drepte ale etrierilor vor fi legate în sah, din două în două;
   • barele înclinate se vor lega, în mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se încrucisează;
   • etrierii si agrafele montate înclinat, precum si fretele, se vor lega la toate încrucisările cu barele longitudinale.

Montarea distantierilor

 • Distantierii între rândurile de armătură se vor monta în următoarele conditii: Distantierii fată de cofraj asigură grosimea acoperirii cu beton a armăturii si, prin aceasta, au un rol esential în ceea ce priveste durabilitatea elementelor din beton armat.
  • la retele de armături din plăci si pereti:
   • distantierii vor fi sub formă de capre (la plăci si pereti) sau agrafe (la pereti) confectionate din bare din otel si legate de barele din cele două retele între care se montează, astfel încât să fie rezistente si stabile la solicitările care apar la punerea în operă a betonului;
   • dispunerea distantierilor va fi de cel putin 1 buc/mp în câmpul retelelor la plăci si pereti, si de cel putin 4 buc/mp la retelele plăcilor în consolă;
  • la armătura dispusă pe două sau mai multe rânduri (de regulă, în grinzi) distantierii pot fi cupoane de bare din otel, cu diametrul corepunzător, montati la cel mult 2,0 m între ei si legati de barele între care sunt amplasati.
 • Montarea distantierilor fată de cofraj se efectuează în următoarele conditii:
  • se interzice utilizarea ca distantieri fată de cofraj a cupoanelor din bare din otel;
  • se pot utiliza următoarele tipuri de distantieri:
   • prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunzătoare, prevăzute cu mustăti din sârmă neagră pentru legarea pe barele de armătură;
   • confectionati special, din material plastic;
  • amplasarea distantierilor fată de cofraj se va face astfel:
   • cel putin 2 buc/mp de placă sau perete;
   • cel putin 1 buc/m, în două părti ale aceleiasi laturi, pe fiecare latură, la grinzi si stâlpi.
Înnădirea barelor de armătură
 • Înnădirea barelor de armătură se poate realiza în următoarele moduri: Modul de înnădire a barelor trebuie să fie prevăzut în proiect, împreună cu conditiile specifice, dacă este cazul, precum si cu abaterile admisibile.
  • prin petrecere;
  • prin sudare;
  • prin alte metode (cu manson si filet, specifice barelor cu profil periodic etc.).
 • Înnădirea barelor de armătură prin petrecere se face conform prevederilor proiectului în ceea ce priveste:
  • modul de realizare: cu spatiu între bare sau prin juxtapunere si legare;
  • pozitia înnădirilor în elemente;
  • lungimea de petrecere
 • Înnădirea barelor de armătură prin sudură poate fi realizată, de regulă, prin sudareelectrică, în mediu normal sau de bioxid de carbon, în următoarele moduri:
  • prin suprapunere;
  • cu eclise;
  • cap la cap cu topire intermediară;
  • cap la cap, în cochilie;
  • cap la cap, în semimanson de cupru.
 • Modul de înnădire a barelor prin sudură va fi precizat în proiect, împreună cu eventualele conditii specifice, precum si cu abaterile admisibile.
 • Executarea înnădirilor prin sudură, inclusiv privind calificarea sudorilor, precum si verificarea calitătii înnădirilor (abateri admisibile, defecte admisibile etc.) se vor face conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.
 • La realizarea înnădirilor prin sudură se vor avea în vedere si următoarele:
  • nu trebuie să se efectueze suduri pe zonele îndoite ale barelor, iar în apropierea ăcestora se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice aplicabile;
  • nu se permite utilizarea sudurii la armături din oteluri îmbunătătite pe cale mecanică (spre exemplu, prin tragerea la rece), exceptie făcând sudurile prin puncte la plase sudate executate industrial;
  • se va cere avizul proiectantului pentru conditiile de sudare a înnădirilor de continuitate între două bare colineare, ancorate de o parte si de alta a unui gol în beton, situate la distantă relativ mică una de alta.
 • Înnădirea barelor de armătură se poate realiza si prin alte metode, numai cu avizul proiectantului, care va prevedea si conditii specifice, după caz.
Verificarea si receptia armăturii montate
 • Verificarea si receptia armăturii montate se efectuează:
  • la terminarea lucrărilor de montare, pentru o etapă de lucru, când se face si receptia lucrărilor;
  • imediat înainte de punerea în operă a betonului, când se efectuează o nouă verificare.
 • Verificarea armăturii montate se efectuează prin examinare directă si măsurări simple,care se referă la următoarele:
  • tipul, clasa si trasabilitatea produselor: prin observare vizuală si confruntare cu documentele privind produsele respective;
  • diametrele si încadrarea în tolerante privind dimensiunile si pozitiile: prin măsurare directă, în cel putin două sectiuni, în fiecare zonă în care armarea diferă, o atentie deosebită fiind acordată distantei fată de cofraj (acoperirea cu beton);
  • pozitia si aspectul înnădirilor: prin observare vizuală si măsurare directă, cu  următoarele precizări:
   • pentru îmbinări sudate sau realizate prin alte metode, executate în
   • atelier (de către executant sau prelucrător), se vor lua în considerare documentele de receptie care trebuie să fie întocmite la atelier;
   • pentru îmbinări executate la fata locului, se vor lua în considerare documentele de receptie întocmite de executant, după realizarea înnădirilor respective;
  • legarea armăturii la încrucisări si existenta distantierilor, prin observare vizuală si apreciere, inclusiv prin solicitare manuală, a stabilitătii carcasei de armătură si a fixării distantierilor;
  • starea armăturii, prin observare vizuală si măsurare, după caz, privind:
   • curătenia: suprafata armăturii nu trebuie să fie acoperită de materii care împiedică aderenta (pământ, substante grase etc.);
   • starea de corodare, pentru care se aplică următoarele conditii:
    • se acceptă starea existentă în cazurile în care armătura prezintă rugină superficială neaderentă (brun-roscată), care se curătă usor prin stergere, sau rugină superficială aderentă (brun-roscată sau neagră), cu aspect mat, rugos;
    • se măsoară adâncimea zonelor cu coroziune localizată (puncte, pete) sau cu rugină în straturi care se desprind prin lovire, după curătarea ruginii, urmând ca:
     • în cazul în care reducerea sectiunii este mai mică decât cea corespunzătoare abaterilor limită admisibile negative pentru  diametrul armăturii, să se poată accepta starea existentă, cu avizul proiectantului;
     • în cazul în care reducerea sectiunii este mai mare, să se refuze receptia armăturii.
   • Evaluarea stării armăturii în cazurile în care aceasta prezintă coroziune localizată sau în straturi, prin măsurarea reducerii sectiunii, trebuie efectuată în zonele în care coroziunea este vizibil avansată, în cel putin trei sectiuni ale fiecărei bare de armătură. În cazuri de dubii privind verificarea armăturii montate conform celor arătate mai înainte, se vor prevedea măsuri pentru a se clarifica situatia, iar pentru neconformităti se va dispune remedierea lor.
   • Pentru a evita aparitia neconformitătilor este recomandată verificarea armăturilor la fasonarea acestora, înainte de montare.
 • Receptia armăturii montate reprezintă confirmarea conformitătii acesteia cu proiectul si prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, pe baza verificării efectuate, prin încheierea procesului verbal de receptie calitativă pe faze (pentru lucrări care devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrării; în cazul receptiei armăturii elementelor structurale, si cu participarea proiectantului.
 • Verificarea armăturii se face din nou, în intervalul de 24 de ore înainte de punerea în operă a betonului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *