Fasonarea armaturilor

 • Înainte de a trece la fasonarea armăturii executantul trebuie să analizeze posibilitatea de a realiza armarea conform prevederilor din proiect (privind, în special, montarea si fixarea barelor, înnădirile barelor, dar si turnarea si compactarea betonului) si să solicite, dacă este necesară, reexaminarea, împreună cu proiectantul, a prevederilor din proiect.

 • Fasonarea armăturii se poate efectua de către executant (în ateliere proprii si/sau la fata locului, pe santier) sau prin comandarea acesteia, de către executant, la un prelucrător specializat în fasonarea armăturii.
 • În cazul fasonării armăturii prin comandă la un prelucrător, se aplică următoarele conditii:
  • executantul, care emite comanda, trebuie să transmită prelucrătorului toate datele din proiect privind armătura;
  • încercările produselor pentru armături vor fi efectuate de cel care aprovizionează produsele si rapoartele de încercare cu rezultatele obtinute vor face parte din documentele care însotesc armătura fasonată;
  • prelucrătorul va însoti armătura fasonată de declaratia de conformitate care trebuie să se refere la:
   • certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate în copie;
   • declaratia că au fost respectate toate prevederile proiectului în ceea ce priveste: produsele utilizate, forma si dimensiunile armăturilor, precum si conditiile de fasonare;
   • armătura fasonată va fi receptionată de executant, pe baza prevederilor din proiect, receptie care are în vedere si existenta documentelor si marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele utilizate.
 • Armătura fasonată în atelier (la executant sau prelucrător) poate fi livrată, pentru montare, fie sub formă de elemente separate, fie asamblată în carcase.În primul caz, elementele de acelasi tip vor fi depozitate în pachete separate,etichetate, astfel încât să se evite confundarea lor si să se asigure păstrarea formei si curăteniei lor până la montarea acestora.În al doilea caz, depozitarea si manipularea vor trebui să asigure indeformabilitatea,precum si starea de curătenie. Asamblarea în carcase va fi realizată în următoarele conditii:
  • nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor între ele;
  • fixarea elementelor între ele se face prin legarea cu sârmă neagră, fiind interzisă utilizarea sârmei galvanizate care, prin atingerea cu armătura, poate forma pilă electrică cu pericolul de coroziune care decurge din aceasta.
 • Fasonarea armăturii trebuie efectuată cu respectarea următoarelor conditii:
  • fasonarea nu se execută la temperaturi sub – 10C;
  • fasonarea cu masina a barelor cu profil periodic, la masini cu două viteze, se va face numai cu viteza mică;
  • îndoirea barelor se execută cu miscare lentă, cu viteză uniformă, fără socuri;
  • diametrul dornurilor utilizate pentru îndoirea barelor trebuie să fie:
   • pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel putin patru ori diametrul barei;
   • pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel putin sapte ori diametrul barei;
  • îndoirea barelor cu profil periodic cu diametrul nominal mai mare de 25 mm se va executa la cald;
  • forma si dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile si se vor preciza în proiect;
  • razele de îndoire pentru barele înclinate si pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea, cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile, ele trebuind să fie precizate în proiect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *