Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, care sunt informatii de interes

Noi modificari in Legea Urbanismului

Pentru a stopa neregulile urbanistice tolerate ani in sir, Guvernul a decis sa modifice legislatia, insa a uitat complet de micii investitori/proprietari. Reteta? Se ia legea urbanismului nr.350/2001 , permisiva si partinitoare cu investitorii dispusi sa “cotizeze” pentru obtinerea unor

Autorizatia de construire

Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.Autorizatia de construire se

Avize si acorduri pentru autorizarea constructiilor

Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism si care privesc asigurarea, racordarea sau bransarea, dupa caz, la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la […]